• Inte bara produkter utan också service och kunskap

Välkommen till oss på Active Care och vår nya hemsida!

Vi på Active Care vill förmedla en känsla av aktiv omtanke – som vårt namn faktiskt står för. Denna omtanke skall omfatta alla våra kontakter med såväl kunder som leverantörer, ägare, myndigheter och samhället i stort, med mål att skapa en hållbar verksamhet över tid.

Aktiv omtanke bygger på att vi skall stå för:

Lättillgänglighet – snabba och klara svar, tydlighet i vår information, en hemsida som är enkel och ger bra vägledning i val av produkter, tjänster och våra övriga förehavanden.

Gott bemötande – i våra kontakter med omvärlden skall vi uppvisa hjälpsamhet, respekt och vänlighet. Kort sagt vi vill genom att bry oss skapa goda långvariga relationer. Vi skall dessutom genom nyfikenhet och intresse kreera bra samverkanslösningar till gagn för våra kunder och andra intressenter.

Kvalitet – vi skall skapa tillit genom att hålla utfästelser, informera om avvikelser och leverera rätt och på rätt sätt.

Kundnöjdhet – genom att följa upp våra mellanhavanden och bedriva utvecklingssamtal med kunder för att hela tiden utveckla vår verksamhet.

Så hjärtligt välkomna att ta del av vårt sortiment!

 

Nyheter och aktiviteter

Upp och stå, upp och gå, upp från golv!

29 september, 2016 Temadag arrangerad av Hjälpmedelcenter Sverige i Göteborg
14 oktober 2016
Den här temadagen har leverantörerna med sig hjälpmedel som passar dagens tema, avsedda för såväl aktiva användare/patienter som användare i behov av mer stöd. …

Läs mer

Fokus hjälpmedel

29 september, 2016 Med fokus på innovation och framtid i morgondagens välfärd12-13 oktober 2016 i Västerås
 
Vi på Active Care kommer att visa andningshjälpmedel från PARI, gåbord och trehjuliga cyklar för personer med funktionsnedsättning
 I vår monter kommer ni att finna:

PARI inhalationsapparater
Gåbord Adam Plus
Trehjuliga cyklarViktoria - ungdoms-/vuxencykelAnton utan instegshöjd - ungdoms-/vuxencykelLine …

Läs mer

Regiondag om Cystisk Fibros

29 september, 2016 Active Care kommer att närvara på Regiondag om Cystisk Fibros, gemensamt för Göteborg CF-center och Lund CF-center, onsdagen den 12 oktober 2016 på Fjällstugan i Jönköping. …

Läs mer

Fler nyheter och aktiviteter

Öppettider

Öppettider under juni – augusti

Måndag – Torsdag 8.00 –16.30
Fredag 8.00 –16.00