• Inte bara produkter utan också service och kunskap

Välkommen till oss på Active Care och vår nya hemsida!

Vi på Active Care vill förmedla en känsla av aktiv omtanke – som vårt namn faktiskt står för. Denna omtanke skall omfatta alla våra kontakter med såväl kunder som leverantörer, ägare, myndigheter och samhället i stort, med mål att skapa en hållbar verksamhet över tid.

Aktiv omtanke bygger på att vi skall stå för:

Lättillgänglighet – snabba och klara svar, tydlighet i vår information, en hemsida som är enkel och ger bra vägledning i val av produkter, tjänster och våra övriga förehavanden.

Gott bemötande – i våra kontakter med omvärlden skall vi uppvisa hjälpsamhet, respekt och vänlighet. Kort sagt vi vill genom att bry oss skapa goda långvariga relationer. Vi skall dessutom genom nyfikenhet och intresse kreera bra samverkanslösningar till gagn för våra kunder och andra intressenter.

Kvalitet – vi skall skapa tillit genom att hålla utfästelser, informera om avvikelser och leverera rätt och på rätt sätt.

Kundnöjdhet – genom att följa upp våra mellanhavanden och bedriva utvecklingssamtal med kunder för att hela tiden utveckla vår verksamhet.

Så hjärtligt välkomna att ta del av vårt sortiment!

 

Nyheter och aktiviteter

Active Care avslutar samarbetet med Inova Labs Inc. gällande Activox

12 juli, 2016 Sedan 2013 har Active Care varit distributör i Sverige för det amerikanska företaget Inova Labs Inc. Detta har inneburit att vi marknadsfört och hanterat service på deras portabla syrgaskoncentrator Life Choice Activox.
 I februari 2016 köpte ResMed företaget Inova Labs Inc., vilket också innebär att de tar över service och marknadsföring på den svenska marknaden från och med den 1 juli 2016. …

Läs mer

PARI har tilldelats "Brand of the Century"

14 juni, 2016 För mer än 100 år, har specialister på PARI arbetat för att förbättra livet för dem som drabbas av luftvägssjukdomar och de som tar hand om dem. PARI varumärke har blivit en synonym för inhalationsbehandling.

Läs mer

Fler nyheter och aktiviteter

Öppettider

Öppettider under juni – augusti

Måndag – Torsdag 8.00 –16.30
Fredag 8.00 –16.00