Inhalation med VORTEX andningsbehållare

Filmlängd: 5 min 14 sek

Inhalation med mask eller munstycke

I den här filmen kommer vi att visa dig hur du använder och sköter VORTEX antistatiska andningsbehållare. VORTEX antistatiska andningsbehållare används framför allt till barn och äldre personer för att underlätta koordinationen av inandning och spraydos. Med VORTEX kan man andas in medicindosen successivt. VORTEX cyklonprincip möjliggör transporten av läkemedlet så att det hamnar i lungorna och inte i svalget.