Instruktionsvideo eFlow rapid

Filmlängd: 13 min 02 sek

Modern inhalation med eFlow rapid - dubbelt så snabbt!

eFlow rapidär speciellt utvecklad för patienter med cystisk fibros och andra svåra andningsrelaterade sjukdomar, som kräver omfattande nebulisering/inhalation med "tunga" läkemedel. Mycket snabb och effektiv nebulisering. Den mer än halverar inhalationstiden av flera läkemedel mot konventionella nebulisatorer.  eFlow rapidär en liten, lätt och helt ljudlös inhalator. Den har en batteridrift på ca 90 minuter.