Instruktionsvideo eFlow rapid med eBase kontrollenhet (engelsk)

eFlow rapid - modern inhalationsbehandling dubbelt så snabbt för ökad livskvalitet

eFlow rapid med eBase kontrollenhet är en innovativ apparat för behandling av luftvägssjukdomar och är speciellt utvecklad för patienter med cystisk fibros och andra svåra andningsrelaterade sjukdomar, som kräver omfattande nebulisering/inhalation med krävande läkemedel.

Lämplig vid många och långa inhalationer samt antibiotika.