CapnoDura Combi - för personer med vikt över 10 kg

Färgen i indikatorfältet skiftar vid in- och utandning.  Vid inandning är indikatorfältet blått eftersom det i huvudsak handlar om syrerik luft och vid utandning skall fältet skifta mot gult då patienten andas ut koldioxid. Således kan man följa patientens andning och se att ventilation föreligger.

  • En tydlig indikering på förekomst av koldioxid hjälper till att kontrollera att trakealtuben är rätt placerad
  • Kan indikera förekomst av koldioxid i utandningsluften i upp till 24 timmar
  • Finns i både barn- och vuxenversion
  • Snabb respons på förekomst av koldioxid i utandningsluften med ett färgskifte från blått till gult
  • Indikerar färgskifte vid varje andetag i upp till 40 andetag per minut när man använder CapnoDura Pedi och 25 andetag per minut när man använder CapnoDura Combi

Förpackningen innehåller

10-pack CapnoDura Combi

Artikel Artikelnr.
CapnoDura Combi - för personer med vikt över 10 kg CAP2000
Rekommenderas för patienter med en viktöver 10 kg
Internt deadspace16 ml
Flödesresistans2 cm H20 vid ett flöde på 60 l/min
Anslutningsport patientändenISO 22 mm OD och 15 mm ID
Anslutningsport kretsändenISO 15 mm OD
Mått display (B x H)44 x 37 mm
Hållbarhet2 år vid förvaring under 30o C
Garanti1 år
För detaljerad information se bruksanvisningen.