PARI O-PEP

PARI O-PEP är en oscillerande PEP som används för sekretmobilisering. Vid behandling av akuta och kroniska luftvägssjukdomar såsåm CF, bronkiektasier, KOL och astma.