Välkommen till Mediplast!

Mediplast är en svensk koncern, som säljer och distribuerar medicintekniska produkter framförallt i Norden. Vårt produktsortiment består av dels våra egna produkter samt produkter från utvalda och välkända leverantörer, med vilka vi har exklusiva marknadsföringsavtal. Vi exporterar också våra egna produkter till resten av världen. Vårt centrallager finns i Malmö, vilket möjliggör en effektiv hantering och att vi snabbt kan nå våra kunder.

Våra produkter finns inom ett brett spektra av engångsprodukter till avancerade produkter av investeringskaraktär. Vi erbjuder produkter inom åtta huvudområden; Operation, Thorax/Neuro/Ortopedi, Radiologi/ Neuroradiologi/Kardiologi, Förband, IVA, ÖNH, Stomi och Hemsjukvård.

Vårt mål är att vara en stark samarbetspartner till dig som använder våra produkter inom sjukvården och med dig som leverantör. Vi vet att vi utvecklas genom samarbetet, då vi har gemensam kunskap om produkter, användningsområde och nyttan för kunden.

Vårt erbjudande till våra kunder innebär, utöver marknadsföring av våra produkter, också en förmedling av kunskap till våra kunder. Vi tycker nämligen att ”kunskap gör skillnad” och därför är kunskapen och kompetensen hos våra medarbetare mycket viktig.

Mediplast är en del av AddLife koncernen, AddLife är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information om våra produkter se rubriken Produkter.

 

Välkommen att kontakta oss, se kontaktsidan!