PARI Inhalationslösning

MucoClear 3%

Hyperton saltlösning - Slemlösande inhalationsvätska Inhalering av hyperton saltlösning är en ofta använd och väl accepterad terapi för slemsanering av de nedre luftvägarna för patienter med t ex cystisk fibros.

Läs mer

MucoClear 6%

Hyperton saltlösning - Slemlösande inhalationsvätska Inhalering av hyperton saltlösning är en ofta använd och väl accepterad terapi för slemsanering av de nedre luftvägarna för patienter med t ex cystisk fibros.

Läs mer