PARI portabla inhalatorer

eFlow rapid med eBase kontrollenhet Art.nr: 178G1005x

Modern inhalationsbehandling dubbelt så snabbt för ökad livskvalitet. eFlow rapid är en innovativ apparat för behandling av luftvägssjukdomar och är speciellt utvecklad för patienter med cystisk fibros och andra svåra andningsrelaterade sjukdomar, som kräver omfattande nebulisering/inhalation med krävande läkemedel. …

Läs mer

VELOX Art.nr: 55G1001

VELOX - behandling av luftvägarna på vuxna och barn från ca 4 år. VELOX är en helt ny nebulisator med mesh-teknik från tyska PARI. Stor vikt har lagts vid att det skall vara så få delar och enkelt handhavande som möjligt. Som kvitto på sina ansträngningar har de vunnit pris för sin ergonomiska design. …

Läs mer