PARI nebulisatorer / årsförpackningar

PARI:s nebulisatorer är andningsstyrda, d v s de anpassar sig till patientens andning och levererar läkemedel anpassat efter patientens andningsmönster. Detta sker genom ett enkelt system med en in- och utandningsventil som ökar mängden läkemedel under inandningsfasen och minskar vid utandningen.

Ett antal internationella studier ger PARI nebulisatorerna toppbetyg för hög effektivitet vid jämförelse med andra nebuliseringssystem. Alla PARI:s nebulisatorer är lätta att rengöra. De tål maskindisk, kokning och övriga rengöringsmetoder på till exempel sjukhus. De är tillverkade i miljövänlig, återvinningsbar plast.

De olika nebulisatorerna kan användas till alla läkemedel lämpade för inhalation. PARI nebulisatorerna garanterar kort inhaleringstid, enkel hantering och skötsel. Samtidigt är PARI:s inhalationssystem kända för sin höga driftsäkerhet och långa livslängd.

  • Sortimentsöversikt PARI inhalation (för skärmvisning)
  • Sortimentsöversikt PARI inhalation (för A4-utskrift)
  • Apotekets varunummer - översikt
  • Produktblad PARI CENTRAL, PARI LC SPRINT och PARI tillbehör
  • Tillverkarens hemsida: www.pari.de

PARI TurboBOY - årsförpackning S Art.nr: 23G1011

Den nya PARI LC SPRINT nebulisatorn ger snabb och effektiv inhalation. Den är liksom alla PARI:s nebulisatorer andningsstyrd med ett enkelt ventilsystem. Detta ger mer läkemedel under inandningsfasen.  PARI LC SPRINT – den andningsstyrda nebulisatorn, som ger en snabb och effektiv inhalation med låga läkemedelsförluster. ƒ Mycket enkel att handha och rengöra. Endast 4 delar. …

Läs mer

PARI BOY SX - årsförpackning Art.nr: 23G8511

Den nya PARI LC SPRINT nebulisatorn ger snabb och effektiv inhalation. Den är liksom alla PARI:s nebulisatorer andningsstyrd med ett enkelt ventilsystem. Detta ger mer läkemedel under inandningsfasen. Den är också mycket enkel att hantera och rengöra. En extra insats i förpackningen gör det också möjligt att få extra fina droppar för de perifera områdena i lungorna. PARI LC SPRINT för snabb och effektiv inhalation. …

Läs mer

PARI JuniorBOY - årsförpackning S Art.nr: 23G1111

Den nya PARI LC SPRINT nebulisatorn ger snabb och effektiv inhalation. Den är liksom alla PARI:s nebulisatorer andningsstyrd med ett enkelt ventilsystem. Detta ger mer läkemedel under inandningsfasen. PARI JuniorBOY är speciellt anpassad till ett barns mindre luftvägar genom sitt droppspektrum. Den medföjande luftslangen är längre än standard (totalt 2,2 m) för att göra inhalationen ännu mer flexibel. …

Läs mer

PARI LC SPRINT SINUS - årsförpackning Art.nr: 23G2860

För patienter i åldern 6 år och äldre för behandling av näshålan. Nebulisatornär lämplig för användning med alla lösningar och suspensioner som har godkäntsför inhalation och är avsedda att avsättas i näshålan. …

Läs mer

PARI LC SPRINT XLent - nebulisator Art.nr: 23G1801

PARI XLent nebulisator är en läkemedelsnebulisator som tillsammans med en PARI kompressor, är avsedd för en inhalationsbehandling av övre och centrala luftvägarna. PARI LC SPRINT nebulisator med ett vitt insatsrör, som ger extra stora droppa för deposition högt upp i luftvägarna.  Lämpligt exempelvis vid krupp. Mycket enkel att handha och rengöra.  Endast 4 delar.

Läs mer

VELOX - årsförpackning Art.nr: 55G3010

VELOX nebulisator har en teknik baserad på ett vibrerande metallmembran (aerosolgenerator) med laserborrade hål.  För att garantera effektiv och snabb leverans av läkemedel bör denna nebulistor bytas 1 gång per år.

Läs mer

VELOX Junior - årsförpackning Art.nr: 55G3110

VELOX nebulisator har en teknik baserad på ett vibrerande metallmembran (aerosolgenerator) med laserborrade hål.  För att garantera effektiv och snabb leverans av läkemedel bör denna nebulistor bytas 1 gång per år.

Läs mer

eFlow rapid - nebulisator Art.nr: 678G8222

eFlowrapid nebulisatorn har en teknik uppbyggd på ett vibrerande metallmembran som är genomborrat med ca 3000 hål (aerosolgenerator). För att garantera effektiv och snabb leverans av läkemedel bör denna aerosolgenerator bytas en gång ungefär var 6:e månad.  Nebulisatorn komplett med aerosolgenerator bör bytas 1 gång per år.

Läs mer

PARI LC PLUS - årsförpackning Art.nr: 22G8010

Nebulisatorn som genom sitt enkla sinnrika system av in- och utandningsventiler ger en dokumenterat effektiv och snabb kontinuerlig inhalation med låga läkemedelsförluster. Dessutom få delar, som gör den lätt att rengöra och montera ihop. Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning. PARI LC PLUS årsförpackning innehåller: LC PLUS nebulisator med luftslang

Läs mer