Klicka på länet där du bor

Blekinge

Hjälpmedelscentralen Karlskrona
Telefon:
0455-736 335
Öppettider:
Vardagar 8:00-15:30
Patient:

Privatperson hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler

Dalarnas Län

LD Hjälpmedel
Telefon:
0243-497 850
Öppettider:
8:00-16:30
Patient:

Privatperson hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler

Gotlands Län

Region Gotland
Telefon:
018-611 00 00
Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler.

Gävleborgs Län

Inköp Gävleborg/kommunikation och service
Telefon:
010-471 30 00, kundtjänst: 010-471 30 01 (9-12)
Förskrivare:
Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler.

Hallands Län

Telefon:
035-131 979
Öppettider:
8:00 - 16:00
Förskrivare:

Inhalatorer kan endast förskrivas av specialistläkare.

Inhalationsutrustning förskrivs via WebSesam.

Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler.

Jämtland-Härjedalens Län

Hjälpmedelscentralen Östersund
Telefon:
063- 147 710
Öppettider:
vardagar 7:-15:30
Förskrivare:

Hänvisning sker på denna hemsida till vårdgivare: https://www.regionjh.se/hmc

Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och hälsocentraler

Jönköpings Län

Hjälpmedelscentralen
Telefon:
036-328 700
Öppettider:
Mån-tors 8:00-16:30, fre 8:00-16:00
Förskrivare:

Förskrivning av inhalatorer och tillbehör sker via WebSesam.

Vid frågor kontakta Hjälpmedelscentralen.

Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler

Kalmar Län

Hjälpmedelscentralen Kalmar
Telefon:
0490-872 20
Öppettider:
8:00-1200, 13:00-16:00
Förskrivare:

Förskrivning av inhalatorer och tillbehör kommer ske via WebSesam.

Vid frågor kontakta Hjälpmedelscentralen.

Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler

Kalmar Län (Västervik)

Hjälpmedelscentralen Västervik
Telefon:
0490-872 20
Öppettider:
8:00-1200, 13:00-16:00
Förskrivare:

Förskrivning av inhalatorer och tillbehör kommer ske via WebSesam.

Vid frågor kontakta Hjälpmedelscentralen.

Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler

Kronobergs Län

Uppgifter kommer inom kort!
Förskrivare:

Inhalatorer kan endast förskrivas av specialistläkare.

Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler.

Norrbottens Län

Länsservice Boden
Telefon:
0921-666 99
Patient:

I första hand kontaktar du din hälsocentral.

Kommunerna har ansvaret för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmen inklusive förskrivning av hjälpmedel som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Det gäller för personer som är 18 år och äldre.

Om ditt hjälpmedel går sönder eller inte fungerar, ta i första hand kontakt med din förskrivare på dagtid under en vardag.

Du kan också göra en felanmälan till Länsservice
Telefon 0921-666 20 

E-post till tekniker: hjalpmedelsteknik.norrbotten@nll.se

Skåne Län

Förskrivare:

Förskrivning av inhalatorer sker via WebSesam, tillbehör sker via Apoteken som tidigare.

Vid frågor kontakta Region Skåne.

Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler.

Stockholms Läns Landsting

Medicinsteknisk Apparatur i Hemmet (MAH)
Telefon:
08-1236 7500
Öppettider:
8:00-16:30
Förskrivare:

Det som har förändrats efter att apoteken slutat hantera inhalator maskinerna är förskrivningsrätten. Från början var det enbart läkare, nu kan även Fysioterapeut med specialisering inom respiration ordinera. Förskrivningsreglerna finns på Hälso-sjukvårdens web http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/behovstrappor/vard-och-behandling/livsuppehallande-behov/medicinska-funktionsnedsattningar/hjalpmedel-for-andningsbehandling/inhalatorer/

Patient:

Om det är nya patienter så behöver patientens förskrivare ordinera en apparat.

Gäller det patienter som redan har en PARI som är trasig eller om de behöver reservdelar vänder de sig hjälpmedelscentralen. http://mah.sll.se/for-dig-med-hjalpmedel/service-och-oversyn/

Sörmlands Län

Hjälpmedelscentralen Eskilstuna
Telefon:
077-1405 406
Öppettider:
8:00-17:00
Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler.

Upplands Län

Region Uppland inköp och upphandlingsenhet
Telefon:
018-611 00 00
Förskrivare:

Websesam

Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler.

Värmlands Län

Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler.

Västerbottens Län

Hjälpmedel Västerbotten Umeå
Telefon:
090-7859 365
Öppettider:
Vardagar 8:00-12:00, 13:00-16:00
Fax:
090-132 693
Förskrivare:
Patient:

Privatperson hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och hälsocentraler

Västernorrlands Län

Hjälpmedel Västernorrland
Telefon:
060-149 600
Öppettider:
8:00-15:00
Förskrivare:
Patient:

Gäller det patienter som redan har en pari som är trasig eller om de behöver reservdelar vänder de sig hjälpmedelscentralen. https://www.rvn.se/sv/delplatser/Hjalpmedel-Vasternorrland/

Västmanlands Län

Hjälpmedelscentrum Västerås
Telefon:
021-173 048
Öppettider:
Mån-tors 8:00-16:30, Fre 8:00-16:00
Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler.

Västra Götalands Län

Västra Götalandsregionen Hjälpmedelscenter Skövde
Telefon:
010-4738 080
Öppettider:
8:00-12:00, 13:00-16:30
Fax:
010-4357 800
Förskrivare:

Förskrivning av inhalatorer och tillbehör sker via WebSesam.

Vid frågor kontakta Hjälpmedelscentralen.

Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler.

Örebro Län

Universitetssjukhuset Örebro, Lungmottagningen
Telefon:
019-6020 160
Öppettider:
Mån-tors 7:45-16:00, Fre 7:45-15:00
Patient:

Privatpersoner hänvisas till sina förskrivare på sjukhus och vårdcentraler.