Nyheter och aktiviteter

Leva & Fungera!

26 mars, 2015 Välkommen till Svenska Mässan i Göteborg 14-16 april 2015. Där kommer vi att visa vårt breda sortiment av trehjuliga cyklar för personer med funktionsnedsättning!Vi skulle sätta stort värde på att få träffa dig/er i vår monter, B08:22 under mässan. …

Läs mer

Ny instruktionsvideo för VORTEX andningsbehållare

20 oktober, 2014 Användning och skötsel av VORTEX andningsbehållare med mask eller munstycke
VORTEX antistatiska andningsbehållare används framför allt till barn och äldre personer för att underlätta koordinationen av inandning och spraydos. Med VORTEX kan man andas in medicindosen successivt. VORTEX cyklonprincip möjliggör transporten av läkemedlet så att det hamnar i  lungorna och inte i svalget. …

Läs mer

Instruktionsvideo för Activox portabel oxygenkoncentrator

29 november, 2013 Syrgas tillförs i unik pulsvågsform, vilket är effektivt och behagligt för patienten. En liten, tyst  och innovativ oxygenkoncentrator, som ger total mobilitet och frihet för den aktive patienten. Den väger endast 2,2 kg.  Batteritiden för Activox är 5-12 timmar beroende på inställning. Det externa batteriet väger 0,5 kg och ger 2-3 timmars extra batteritid. …

Läs mer

Inhalation med PARI TurboBOY S

7 november, 2013 Inhalation med PARI BOY S - kraftig kompressor med hög effektivitet och kort inhalationstid
Inhalationsutrustning för terapi i de nedre luftvägarna. Är som alla PARI inhalatorer andningsstyrd, dvs. ger en högre mängd läkemedel i inandningsfasen. Den nya nebulisatorn PARI LC SPRINT förkortar inhalationstiden och ger effektiv läkemedelsleverans till luftvägarna. …

Läs mer

Ny instruktionsvideo för inhalation PARI BOY SX

7 november, 2013 Inhalation med PARI BOY SX - kraftig kompressor med hög effektivitet och kort inhalationstid
Lär känna PARI BOY SX, som ger en effektiv inhalationsbehandling. Denna video ger en grundläggande information om vad som är viktigt att tänka på när man inhalerar. Avbrottsfunktion ger en möjlighet till att inhalera intermittent (läkemedlet kommer bara när knappen är intryckt). …

Läs mer