Nyheter och aktiviteter

Ny instruktionsvideo för inhalation PARI BOY SX

7 november, 2013 Inhalation med PARI BOY SX - kraftig kompressor med hög effektivitet och kort inhalationstid
Lär känna PARI BOY SX, som ger en effektiv inhalationsbehandling. Denna video ger en grundläggande information om vad som är viktigt att tänka på när man inhalerar. Avbrottsfunktion ger en möjlighet till att inhalera intermittent (läkemedlet kommer bara när knappen är intryckt). …

Läs mer

PARI SINUS - för de övre luftvägarna

21 oktober, 2013 Pulserande Aerosol – för exakt, effektiv och skonsam behandling av bihåleinflammation.
PARI SINUS är en banbrytande nebuliseringsutrustning för de övre luftvägarna - ett fram till idag något försummat arbetsområde. PARI SINUS har förmågan att deponera aerosol i bihålorna genom ett pulserande flöde.

 
Läs mer om PARI SINUS

Läs mer

RaceRunner GTX för sport alternativt som gånghjälpmedel

21 oktober, 2013 RaceRunner GTX kombinerar dynamisk design med komfort och lätthet
Ger funktionshindrade med balans- och rörlighetsproblem en möjlighet till aktiv idrott och utöva motion på lika villkor som rullstolsåkare och löpare. Cykeln har utformats i samarbete med idrottsorganisationer och brukare med fokus på detaljer enligt användarnas önskemål och behov. …

Läs mer

Addtech förvärvar Active Care Sverup AB

19 november, 2012  
8 oktober 2012 blev Addtech AB ägare till Active Care Sverup AB.
Vi kommer att tillhöra affärsområdet Addtech Life Science. Förändringen innebär ingen skillnad gentemot våra kunder. Vi kommer att ha samma personal och ledning. Att vi nu ägs av Addtech AB tror vi kommer att innebära en förstärkning för vår organisation och kompetens. …

Läs mer