Nyheter och aktiviteter

Upp och stå, upp och gå, upp från golv!

29 september, 2016 Temadag arrangerad av Hjälpmedelcenter Sverige i Göteborg
14 oktober 2016
Den här temadagen har leverantörerna med sig hjälpmedel som passar dagens tema, avsedda för såväl aktiva användare/patienter som användare i behov av mer stöd. …

Läs mer

Fokus hjälpmedel

29 september, 2016 Med fokus på innovation och framtid i morgondagens välfärd12-13 oktober 2016 i Västerås
 
Vi på Active Care kommer att visa andningshjälpmedel från PARI, gåbord och trehjuliga cyklar för personer med funktionsnedsättning
 I vår monter kommer ni att finna:

PARI inhalationsapparater
Gåbord Adam Plus
Trehjuliga cyklarViktoria - ungdoms-/vuxencykelAnton utan instegshöjd - ungdoms-/vuxencykelLine …

Läs mer

Regiondag om Cystisk Fibros

29 september, 2016 Active Care kommer att närvara på Regiondag om Cystisk Fibros, gemensamt för Göteborg CF-center och Lund CF-center, onsdagen den 12 oktober 2016 på Fjällstugan i Jönköping. …

Läs mer

Active Care avslutar samarbetet med Inova Labs Inc. gällande Activox

12 juli, 2016 Sedan 2013 har Active Care varit distributör i Sverige för det amerikanska företaget Inova Labs Inc. Detta har inneburit att vi marknadsfört och hanterat service på deras portabla syrgaskoncentrator Life Choice Activox.
 I februari 2016 köpte ResMed företaget Inova Labs Inc., vilket också innebär att de tar över service och marknadsföring på den svenska marknaden från och med den 1 juli 2016. …

Läs mer