PARI CENTRAL O2

Postad 2009-11-18

   pari-central-o2-small.png

Enkel inhalation från sjukhusväggens gassystem.
Nu finns PARI CENTRAL också för syrgas.
Samma enkla lösning som den tidigare PARI CENTRAL AIR för luft.
Inga inställningar behöver göras - bara att sticka in i gasuttaget.
PARI CENTRAL stryper flödet till ca 5 L/minut som är det optimala 
för LC SPRINT nebulisatorn.

För mer information om vårt PARI inhalationssortiment på sjukhus
se vår broschyr PARI CENTRAL, PARI LC SPRINT och PARI tillbehör 
eller kontakta oss på tel 031-91 75 25.