Ny instruktionsvideo för VORTEX andningsbehållare

Postad 2014-10-20

Användning och skötsel av VORTEX andningsbehållare med mask eller munstycke

VORTEX antistatiska andningsbehållare används framför allt till barn och äldre personer för att underlätta koordinationen av inandning och spraydos. Med VORTEX kan man andas in medicindosen successivt. VORTEX cyklonprincip möjliggör transporten av läkemedlet så att det hamnar i  lungorna och inte i svalget

Svensk instruktionsvideo Inhalation med VORTEX andningsbehållare