Kompletta inhalationsapparater och service inte längre på Apoteken

Postad 2017-06-09

Mediplast önskar informera att från och med den 1:e juni 2017 kan man inte längre förskriva kompletta inhalationsapparater och service via Apoteken.

Detta efter ett beslut från TLV (Tandvårds‐ och Läkemedelsförmånsverket) att dessa inte längre kommer ingå i läkemedelsförmånerna.

Det betyder att PARI BOY SX (204944), PARI BOY mobile S (204947) och eFlow rapid eBase (732802) inte längre är tillgängliga via Apoteken.

Däremot kommer tillbehör och andningsbehållare/spacer (så som VORTEX) att fortsatt finnas tillgängliga via Apoteken.
Landstingen har gjort upphandlingar eller direktupphandlingar med de olika företagen för inhalationsapparater.

I de flesta fall är det Hjälpmedelscentralerna i respektive landsting som kommer ha hand om beställningar, lagerhållning, distribution och service av apparaterna. I vissa fall kommer vissa kliniker köpa in sina apparater direkt och sköta all logistik.

Ni är välkomna att be de personer som inkommer med frågor kring detta, att de hör av sig till oss, så skall vi försöka guida dem hur det fungerar i deras respektive landsting.

Till slut vill vi passa på att tacka för det nästan 20‐åriga samarbete vi haft, och fortsättningen som följer.

Ni är välkomna att höra av Er till oss på Mediplast med Era frågor.

Med vänliga hälsningar

Rickard Rasmusson
Produktspecialist
0704 175 031