Andningsgymnastik

PARI O-PEP Art.nr: 18G5009

PARI O-PEP är en oscillerande PEP som används för sekretmobilisering. Vid behandling av akuta och kroniska luftvägssjukdomar såsåm CF, bronkiektasier, KOL och astma.

Läs mer

PARI PEP S - System Art.nr: 18G4000

Detta unika hjälpmedel för PARI:s inhalatorer underlättar inhalationen för KOL/emfysempatienten genom att hålla luftvägarna öppna. Med detta tillbehör kan man kombinera inhalation och PEP–terapi på samma gång. PEP (positive expiratory pressure) innebär att man andas ut mot ett motstånd och är en effektiv terapi för att mobilisera sekret, lösa upp slem och förenkla upphostningar. …

Läs mer